Emergency Oxygen Provider

PADI Emergency Oxygen Provider

Syrgasbehandlingskurs

 

Syfte

Kursen är en grundläggande praktisk kurs designad för att utbilda allmänhet och dykare för att kunna erbjuda nödfallsoxygen och ventilation av lungorna samtidigt som man larmar och förbereder för transport till närmaste sjukvårdsinrättning.

Kursen är speciellt lämplig för de dykare och anhöriga som dyker på egen hand och rekommenderas för Rescue divers, Divemasters och instruktörer.

Innehåll

Kursen genomförs under en kväll och vikten läggs vid praktiska övningar med olika syrgasbehandligssystem ex. friflödande och andningsstyrda syrgassystem. Du lär dig också att korrekt sätta ihop syrgasutrustningen och identifiera sjukdomar som är behandlingsbara med akut syre.

I kursen ingår handhavande, risker och praktisk tillämpning i ett antal olika scenarion. Du får lära dig och praktisera olika tekniker för  xygen
administration i samband med olika situationer vid dykolycksfall.

Förkunskaper

Bör ha en HLR utbildning men inget krav. Du behöver inte vara dykare för att gå denna kurs och kursen omfattar inga dyk. Du behöver inte heller ha någon tidigare erfarenhet eller genomfört någon annan första hjälpen utbildning.

Minimi ålder 10 år och äldre.

I Kurspriset ingår

Certifikat, förbrukningsmaterial, barriär, teori och praktik lektioner.

Kurs tid ca 2-4 timmar.

Pris: 1795 kr

Medlemspris: 1625 kr

Anmäl ditt intresse här: Boka Kurs