Tec 40

Allmän kursinformation

Tec 40, första delkursen av PADI Tec Diver kursen är en begränsad, entrylevel teknisk dykkurs som överbryggar klyftan mellan rekreationsdykning och teknisk djup dekompressionsdykning. Certifierade Tec 40 dykare är kvalificerade att göra begränsade dekompressionsdyk med utrustning som är marginellt mer omfattande än det som används i vanlig rekreationsdykning.

Tec 40 kursen introducerar dykare till begränsad dekompressions dykning inom de accepterade djup gränserna för ”vanlig” rekreationsdykning. Även om den elev som har för avsikt att genomföra Tec 50 kursen uppmuntras att genomföra kursen i komplett teknisk ”dykrigg”, finns det trots allt utrymme och flexibilitet att genomföra Tec 40 kursen i endast något modifierad sportdykarutrustning för de som önskar.

Förkrav Tec 40

 • PADI Advanced Open Water Diver eller motsvarande från annan utbildningsorganisation.
 • PADI EANx Diver eller motsvarande från annan utbildningsorganisation.
 • PADI Deep Diver eller motsvarande från annan utbildningsorganisation.
 • Ett minimum av 30 loggade dyk, varav minst 10 dyk är genomförda med EANx djupare än 18M.
 • Minimum 18 År.

Utrustningskrav Tec 40

 • För flaskor något av följande 4 alternativ:
 1. Singel flaska med antingen H- eller Ykran.
 2. Singel flaska med enkelkran samt en ponnyflaska som rymmer minst 850L. T.ex en 3L 300 bar.
 3. Dubbelflaskor med isoleringsmanifold.
 4. Två stycken singelflaskor för sidemountkonfiguration.
 • Två av varandra oberoende kompletta regulatorer, varav en är utrustad med ”longhose” och en är utrustad med SPG. Mer om konfiguration kommer under själva kursen.
 • Stage/Deco flaska med komplett utrustad Stage/Decoregulator.
 • BCD eller Backplate + Harness + Winge med tillförlitliga D-ringar för att fästa Stage/Decoflaska.
 • Två dykdatorer alternativt en dykdator och en bottomtimer för att mäta tid/djup.
 • Dräkt lämplig för den lokala miljön.
 • Korrekt viktsystem.
 • Jon line för att haka fast sig på nedstigningslinan vid deco i fritt vatten (om det krävs).
 • SMB i lämplig storlek för att markera position under dekompression.
 • Linrulle/Spole.
 • Kniv/sax x 2.
 • Slate/Wetnotes.
 • Backupmask.
 • Kompass.
 • Lampa och backuplampa.
 • Ett sätt att kunna skapa backup flytkraft i form av torrdräkt eller BCD med dubbelblåsa.

Innehåll

 • Under kursen kommer Er instruktör att genomföra tre teoripresentationer.
 • Under kursen kommer Er instruktör att gå igenom tre Practical Applications
 • Under kursen kommer Ni att genomföra ett teoretiskt slutprov.
 • Under kursen kommer Ni att genomföra tre stycken övningsdyk och sen ett skarpt i confined/limited open water miljö.

Efter godkänd och genomförd kurs är Ni kvalificerar att:

 • Använda desktop decompression software alternativt dykdator/tabell och genomföra dekompressions dyk med max 10min dekompression till ett maxdjup av 40M. Här kan man med fördel använda en Divesoft Freedom Advanced Nitrox som vi säljer i butiken.
 • Använda 1 deco gas med upp till 50% för utökad konservatism.

PRIS 3995 SEK

1921924_10152321088297875_6483572006908492002_n

Kursens utedyk utförs oftast i Vagnhärads kalklbrott. På bilden ses även vår Tec Deep instruktör Andreas.