Teknisk dykning innebär att man dyker med ”tak över huvudet” vilket gör att man inte längre kan gå direkt till ytan som vid vanlig sportdykning. ”Taket” kan vara för mycket löst gas i kroppens vävnader pga långa, djupa dyk eller rent fysiskt i form av tex en grotta eller ett vrak. Ofta genomförs teknisk dykning med hjälp av både extrautrustning och andra andningsgaser än vanlig luft. Utrustningen är utformad så att det finns reserver av alla delar, dubbla flaskor, regulatorer, avvägningssystem osv. Man använder sig också av olika gaser beroende på vilket djup man befinner sig på. Teknisk dykning ställer höga krav på utövaren då misstag kan bli ödesdigra.

Gaser som används är Heliox (syre, helium), trimix (syre, kväve, helium), nitrox (syre, kväve), syrgas och i torrdräkten argon för dess värmeförmåga.

Tec 40

Tec 40, första delkursen av PADI Tec Diver kursen är en begränsad, entry-level teknisk dyk kurs som överbryggar klyftan mellan rekreationsdykning och teknisk djup dekompressions dykning.

Tec 45

Certifierade Tec 45 dykare är kvalificerade att utföra multistop dekopressions dykning med användandet av EANx samt syrgas för accelererad dekompression.

Tec 50

Certifierade Tec 50 dykare är kvalificerade att genomföra multistop dekompressions dyk med luft, EANx samt syrgas med upp till två gaser för accelererad dekompression.