Master Scuba Diver

Master Scuba Diver är ingen kurs i sig utan mer en utmärkelse eller ett betyg på att du är en erfaren, välutbildad och passionerad dykare. Master Scuba Diver (MSD) är den högsta icke professionella utbildningsgraden du kan nå och certifikatet värderas högt oavsett vilket PADI dykcenter du besöker runt om i världen.

Förkunskaper:

Du skall vara certifierad Rescue Diver, ha genomfört fem stycken specialkurser samt ha 50 st loggade dyk.
Pris: 695 kr (MSD Certifieringspaket certifikat, diplom, tygmärke)