06sep2023

Du gör teorin och skrivningarna hemma med hjälp av eLearning. Vi träffas i butiken den 6:e september kl 18:00 för de praktiska teoridelarna. Torsdag den 7:e och 14:e september samt den 21:e september tränar vi i pool. Sista poolpasset är med torrdräkt. Sen är du klar för examen . Gör du examen utomlands utgår sista poolpasset

Det är 4 platser kvar