15maj2024

Du gör teorin och skrivningarna hemma med hjälp av eLearning. Vi träffas i butiken den 15:e Majl kl 18:00 för de praktiska teoridelarna. Torsdag den 16:e och 23:e samt den 30.e Maj tränar vi i pool. Sista poolpasset är med torrdräkt. Sen är du klar för examen . Gör du examen utomlands utgår sista poolpasset

Det är 6 platser kvar