17jan2024

Under denna kurs kommer vi gå igenom att dyka under is, Betoning på säkerhet. på teorikvällen i buutiken den17:e januari går vi igenomutrustning och procedurer för isdykning. Sen träffas vi i butiken kl 0900 lördag & söndag 20:e & 21:a januari för utedyken under isen

Fullbokad