05mar2024

Under denna kurs kommer vi gå igenom att dyka under is, Betoning på säkerhet. på teorikvällen i buutiken den 5:e mars går vi igenomutrustning och procedurer för isdykning. Sen träffas vi i butiken kl 0900 lördag & söndag 9:e & 10:e mars för utedyken under isen

Det är 3 platser kvar